BÍ QUYẾT VƯỢT QUA VÒNG TUYỂN DỤNG BẰNG TIẾNG ANH DỄ DÀNG

Bạn đi xin việc 10 lần vẫn chưa nhận được mail thông báo trúng tuyển.

Bạn băn khoăn không biết nhà tuyển dụng thường đặt ra những câu hỏi như thế nào? Và bí quyết nào để vượt qua vòng phỏng vấn cũng như chuẩn bị tốt câu trả lời gây ấn tượng tốt đến nhà tuyển dụng? Vậy lưu ngay những tips được chia sẻ từ những chuyên gia kinh nghiệm ngay thôi nào.

Câu hỏi quen thuộc tưởng dễ nhưng khó khăn hơn bạn tưởng.Gợi ý câu trả lời dành cho bạn.

                     Tell me about yourself?

 • I’m really energetic, and a great communicator. Working in sales for 2 years helped me to build confidence and taught me the importance of customer loyalty. (Tôi thực sự rất năng nổ, và giao tiếp tốt.Làm việc bán hàng trong 2 năm đã giúp tôi xây dựng sự tự tin và dạy tôi tầm quan trọng của lòng trung thành của khách hàng.)
 • I’m punctual, dependable, can be counted upon to finish what I started.
 • I’m understand my customer’s needs.
 • I consider myself hard-working/ reliable/ dependable/ helpful/ outgoing/ organized/ honest/cooperative.

  Why did you leave your previous job?

 • I’ve learnt a lot feom my current role, but now I’m looking for a new challenge, to broaden my horizons and to gain a new skill-set-all of which I see the potential in this job.
 • I’m looking forward to bettter opportunity to grow in job wise and finacial wise. I want to learn more things, where am working.
 • I’m loooking for a job where I can grow with this company.
 • I’m looking for a job that suits my qualifications.
 • I was laid off/ made redundant, because the company recolated/ downsized/ needed to cut costs.

  What are you currently doing?

 • My work is important to see, so instead of rushing to accept the first thing that comes my way, I’m taking my time and being selective to make sure the next role is the right one.
 • I’m working on several freeelancer projects while actively job seeking.

  What are your strengths?

 • I believe my strongest traits is my attention to detail. This trait has helped me tremedously in this field of work.(Tôi tin rằng điểm mạnh nhất của tôi là sự quan tâm của tôi đến từng chi tiết. Đặc trưng này đã giúp tôi rất nhiều trong lĩnh vực này.”)
 • “I’ve always been a great team player. I’m good at keeping a team together and producing quality work in a team environment.” (Tôi luôn là một đồng đội tuyệt vời. Tôi giỏi duy trì cho nhóm làm việc với nhau và đạt được chất lượng công việc trong một môi trường đồng đội.)

   Điểm mạnh: key skills, talents, abilities, competencies, knowledge, things you do really well.

  Cách diễn đạt: excel in/at, asset to, bring to the table, good at, do well.

  Động từ: planning, organizing, monitoring, managing, evaluating, budgeting, inspiring, developing, encouraging, coaching, holding others accountable.

  Tính từ: multicultural, bilingual, multilingual, global, culturally diverse.

  What are your weaknesses?

 •  “I feel my English ability is my weakest trait. I know this is only a temporary problem. I’m definitely studying hard to communicate more effectively.”(Tôi thấy khả năng tiếng Anh của tôi là điểm yếu nhất của tôi. Tôi biết đây chỉ là vấn đề tạm thời. Tôi chắc chắn sẽ học tập chăm chỉ để giao tiếp hiệu quả hơn.)

  Tell me about a difficult situation you have faced?

 • In my last job I sometimes had to find answers to IT question. I would often go on the internet and look for blogs on the topic I need to learn about. I enjoy learning newthings, so resarch is actually one of my hobbies.

  Where to you see yourself in 3-5 years from now?

 • In 5 years I see myself as a valued employee of a company. I want to be an expert at my position and start training to be a manager. (Trong 5 năm tôi thấy mình là một nhân viên có giá trị của công ty. Tôi muốn trở thành một chuyên gia ở vị trí của mình và bắt đầu đào tạo để trở thành một người quản lý.)
 • I would like to become a director or higher. This might be a little ambitious, but I know I’m smart, and I’m willing to work hard.

  Why shoud we hire you?- Taị sao chúng tôi lại tuyển bạn?

 • I am a fast learner, I had to learn to totally new operating system in my last job and I was up and running within a couple of weeks.

Trên đây là những chia sẻ sẽ hữu ích trong quá trình phỏng vấn xin việc của bạn. Và điều quan trọng bạn hãy bắt đầu liệt kê những điểm mạnh, điểm yếu của mình đó cũng là lí do mà nhà tuyển dụng phải tuyển bạn. Và chuẩn bị một bài giới thiệu bản thân thật ấn tượng theo cách riêng của bạn từ kinh nghiệm cũng như bằng cấp, khả năng mà bạn có. Chúc bạn may mắn!

Nguồn: sưu tầm và bổ sung.

Xem thêm: Tại sao đến giờ bạn vẫn chưa giỏi tiếng Anh.

 

0236.3626.626