[Truyện Song ngữ Việt - Anh] THE FOX AND THE CROW - QUẠ VÀ CÁO

"Đừng bao giờ bị đánh lừa bởi những lời ngon ngọt và đường mật của người khác" là bài học mà câu chuyện Cáo và Quạ mang đến cho bạn. Cùng iYes đọc câu chuyện này qua Truyện Song ngữ THE FOX AND THE CROW - QUẠ VÀ CÁO để hiểu thêm câu chuyện này nhé!


Thật là một câu chuyện thật ý nghĩa phải không nào? Cùng iYes tìm hiểu thêm nhiều thế giới qua Truyện Song ngữ Việt - Anh nhé!

0236.3626.626