TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Y TẾ
Tiếng Anh chuyên ngành Y tế, dành cho Bác sĩ và điều dưỡng viê, Khóa học giúp nâng cao vốn từ vựng và khả năng giao tiếp tiếng Anh tự nhiên, hiệu quả trong môi trường y tế.

Khóa học: - Tiếng Anh chuyên ngành Y Tế dành cho Bác sĩ.
  - Tiếng Anh chuyên ngành Y Tế danh cho Điều dưỡng viên.
Nội dung: Cung câp từ vựng về các loại bệnh, các triệu chứng và những cấu trúc hội thoại thông dụng giúp nâng cao khả năng giao tiếp Tiếng Anh tự nhiên, hiệu quả trong môi trường y tế.
Thời gian khai giảng: Hàng tháng
Số lượng hoc viên/lớp: 15 học viên
Thời lượng: 36 buổi (3 tháng)


Đối tượng: - Y, bác sĩ có trình độ Tiếng Anh từ trung cấp trở lên.
  - Điều dưỡng viên có trình độ tiếng Anh từ sơ cấp trở lên

Đăng ký tại:
Giáo dục Quốc tế iYes – 91 Lê Thanh Nghị, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3.626.626         Email: info@iyes.edu.vn
 
Thông tin liên quan
 
0236.3626.626