Nguyễn Thị Kim Ngân - Lớp KT4B

“Gương mặt iYes” lần 2 - Giai đoạn xét chọn: 4/2015-12/2015

“Gương mặt iYes” là chương trình thường niên nhằm tuyên dương những học viên iYes đạt thành tích xuất sắc về học tập cũng như hoạt động xã hội. Chương trình sẽ là nơi các tài năng khẳng định chính mình đồng thời lan tỏa đam mê học tập và nhiệt huyết chinh phục thành công.


Từ năm 2016, chương trình sẽ được tổ chức 2 đợt mỗi năm, với thể lệ như sau:


Đối tượng

  • Học viên các lớp Superkid, Teen, Giao tiếp, Ielts, Toeic, B1
  • Đã học tập tại iYes từ 1 năm trở lên.

Số lượng xét tuyển

Tối đa 2 học viên đối với mỗi cấp học: Superkid, Teen, Giao tiếp, Ielts, Toeic, B1


Tiêu chí xét chọn

  • Thành tích học tập môn tiếng Anh và thành tích hoạt động mà học viên đạt được tại Giáo dục quốc tế iYes hoặc nơi học viên đang theo học chính khóa, các cuộc thi, hoạt động xã hội....

  • Tiêu chí đặc biệt: Học viên có thành tích đặc biệt được đề xuất riêng.

  • (Các tiêu chí này được quy đổi theo khung điểm quy định để tìm ra gương mặt xuất sắc nhất)

Giai đoạn xét chọn

  • Đợt 1: Thành tích trong giai đoạn từ tháng 1 đến hết tháng 6 hàng năm.

  • Đợt 2: Thành tích trong giai đoạn từ tháng 7 đến hết tháng 12 hàng năm

Căn cứ các tiêu chí trên, Giáo dục Quốc tế đã tìm ra Gương mặt iYes lần 2:
Bạn: Nguyễn Thị Kim Ngân - Lớp KT4B.1-016
  • Giải khuyến khích cuộc thi Olympic tiếng Anh qua Internet cấp Thành phố, 2015

  • Thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động ngoại khóa tại iYes


guong-mat-iyes-nguyen-thi-kim-ngan
(Ảnh: Gương mặt iYes lần 2: Bạn Nguyễn Thị Kim Ngân)
0236.3626.626