[nCoV] TỔNG HỢP BÀI TẬP TẠI NHÀ DÀNH CHO HỌC VIÊN CÁC KHỐI LỚP TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC VÌ COVID-19

Nhằm đảm bảo Học viên vẫn được ôn luyện tiếng Anh tại nhà trong thời gian nghỉ học vì dịch Covid-19, Giáo dục Quốc tế iYes triển khai chương trình học tiếng Anh tại nhà, giúp các bạn học viên vẫn nhớ bài và vận dụng tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày.

I. KHỐI KIDS | KIDS 1 - 2 - 3 | THE ALPHABET CHALLENGE

1. HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÀI

- Học viên tìm các từ vựng tiếng Anh có chữ cái bắt đầu lần lượt theo thứ tự của bảng chữ cái (The alphabet)

- Học viên sẽ trình bày dưới dạng MINDMAP bằng cách: vẽ hình ảnh tương ứng, viết chữ, tô màu,… Ví dụ như sau:

 

- Sau đó PH sẽ quay video và HV đọc to lại các từ đã trình bày (nội dung video gồm cả hình ảnh Mindmap + phát âm của HV). Ví dụ, cách đọc như sau:

A for apple

C for cat

Ngoài ra, khuyến khích HV nói hoặc hát theo sáng tạo riêng của mỗi cá nhân. Ví dụ:

A for apple. I like apples.

C for cat. I love cats.

2. CÁCH THỨC GỬI BÀI

- Gửi video/ hình ảnh mindmap qua email iYes: info@iyes.edu.vn . Hạn gửi bài:06/06/2021

- Tiêu đề mail: [nCoV-05.21] - Họ và Tên - Lớp

3. CÁCH TÍNH ĐIỂM BÀI TẬP

- 1 hoa điểm 10: gửi bài về cho iYes (video hoặc hình ảnh mindmap)

- 2 hoa điểm 10: tìm được trên 15 từ vựng không theo thứ tự bảng chữ cái + video

- 3 hoa điểm 10: tìm được đầy đủ từ vựng theo bảng chữ cái + video

- iYes sẽ kiểm tra, đánh giá; tặng hoa điểm 10 vào tuần đầu tiên đi học lại.

II. KHỐI SUPERKIDS | SUPERKIDS 0 - 1

1. HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÀI

- Xem từ vựng iYes cho sẵn, áp dụng mẫu câu đã học trong giáo trình, luyện nói theo chủ đề: Family (Gia đình)


- Vẽ một bức tranh theo chủ đề đã cho.

- Quay video nói về bức tranh theo chủ đề đã cho tối đa trong vòng 1 phút.

2. CÁCH GỬI BÀI

- Phụ huynh chụp lại bức tranh HV đã vẽ, gửi hình ảnh kèm theo video bài nói của học viên qua email info@iyes.edu.vn. Hạn gửi bài: 06/06/2021

- Tiêu đề mail: [nCoV-05.21] - Họ và Tên - Lớp

3. CÁCH TÍNH ĐIỂM BÀI TẬP

- 1 hoa điểm 10: Nếu PH-HV gửi hình ảnh và video bài nói qua email cho iYes và bài nói có phát âm rõ ràng.

- 2 hoa điểm 10: Nếu PH-HV gửi hình ảnh và video bài nói qua email cho iYes và bài nói có phát âm chuẩn xác, nói lưu loát không bị vấp, có ngữ điệu, áp dụng đa dạng các mẫu câu.

- iYes sẽ kiểm tra, đánh giá; tặng hoa điểm 10 vào tuần đầu tiên đi học lại.

III. KHỐI SUPERKIDS | SUPERKIDS 2 - 3

1. HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÀI

- Xem từ vựng iYes cho sẵn, áp dụng mẫu câu đã học trong giáo trình, luyện nói theo chủ đề: Daily activities ( Hoạt động hằng ngày)


 

- Vẽ một bức tranh theo chủ đề đã cho.

- Quay video nói về bức tranh theo chủ đề đã cho tối đa trong vòng 1 phút.

2. CÁCH GỬI BÀI

- Phụ huynh chụp lại bức tranh HV đã vẽ, gửi hình ảnh kèm theo video bài nói của học viên qua email info@iyes.edu.vn. Hạn gửi bài: 06/06/2021.

- Tiêu đề mail: [nCoV-05.21] - Họ và Tên - Lớp

3. CÁCH TÍNH ĐIỂM BÀI TẬP

- 1 hoa điểm 10: Nếu PH-HV gửi hình ảnh và video bài nói qua email cho iYes và bài nói có phát âm rõ ràng.

- 2 hoa điểm 10: Nếu PH-HV gửi hình ảnh và video bài nói qua email cho iYes và bài nói có phát âm chuẩn xác, nói lưu loát không bị vấp, có ngữ điệu, áp dụng đa dạng các mẫu câu.

- iYes sẽ kiểm tra, đánh giá; tặng hoa điểm 10 vào tuần đầu tiên đi học lại.

IV. KHỐI SUPERKIDS | SUPERKIDS 4 - 6

1. HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÀI

- Hoàn thành bài Writing Portfolio (phía sau sách bài tập Workbook) theo cấu trúc câu cho sẵn theo chủ đề của bài học đó.  


 

- Quay video giới thiệu bản thân và nói chủ đề đã cho tối đa trong vòng 1 phút.

2. CÁCH GỬI BÀI

- Phụ huynh chụp lại bài Writing Portfolio HV đã viết, gửi hình ảnh kèm theo video bài nói của học viên qua email info@iyes.edu.vn. Hạn gửi bài: 06/06/2021

- Tiêu đề mail: [nCoV-05.21] - Họ và Tên - Lớp

3. CÁCH TÍNH ĐIỂM BÀI TẬP

- 1 hoa điểm 10: Nếu PH-HV gửi hình ảnh và video bài nói qua email cho iYes và bài nói có phát âm rõ ràng.

- 2 hoa điểm 10: Nếu PH-HV gửi hình ảnh và video bài nói qua email cho iYes và bài nói có phát âm chuẩn xác, nói lưu loát không bị vấp, có ngữ điệu, áp dụng đa dạng các mẫu câu.

- iYes sẽ kiểm tra, đánh giá; tặng hoa điểm 10 vào tuần đầu tiên đi học lại.

V. KHỐI TEENS

1. HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÀI

- Xem video chủ đề Special days và trả lời câu hỏi:

1. What special days does she have with her family?

2. What does she usually do?

 - Quay video giới thiệu bản thân và nói chủ đề đã cho tối đa trong vòng 2 phút.

1. What special days do you have with your family?

2. What do you usually do?

 2. CÁCH GỬI BÀI

- Phụ huynh chụp lại câu trả lời của HV, gửi hình ảnh kèm theo video bài nói của học viên qua email info@iyes.edu.vn. Hạn gửi bài: 06/06/2021

- Tiêu đề mail: [nCoV-05.21] - Họ và Tên - Lớp

 3. CÁCH TÍNH ĐIỂM BÀI TẬP

 - 1 hoa điểm 10: Nếu PH-HV gửi hình ảnh và video bài nói qua email cho iYes và bài nói có phát âm rõ ràng.

- 2 hoa điểm 10: Nếu PH-HV gửi hình ảnh và video bài nói qua email cho iYes và bài nói có phát âm chuẩn xác, nói lưu loát không bị vấp, có ngữ điệu, áp dụng đa dạng các mẫu câu.

- iYes sẽ kiểm tra, đánh giá; tặng hoa điểm 10 vào tuần đầu tiên đi học lại.

CHÚC CÁC HỌC VIÊN IYES HOÀN THÀNH BÀI TẬP TỐT!

KẾT QUẢ
0236.3626.626