iYes' Face | Gương mặt iYes tháng 3/2021

iYes' Face là góc vinh danh dành riêng cho các học viên của iYes theo mỗi tháng. Với 3 tiêu chí được chọn ra:

- Hoàn thành bài tập về nhà đầy đủ

- Có cố gắng trong học tập

- Giúp đỡ bạn bè trong lớp

iYes' Face tháng 3/2021 đã gọi tên những học viên sau:

1. SK 0.2 - 1120: Huỳnh Đông Nghi (Mina)

2. SK 1.2 - 0121: Mai Trần Bảo Ngọc (Kitty)

3. SK 2.1 - 1220: Trần Lê Minh Quân (Andy)

4. SK 3.2 - 1220: Đoàn Minh Khang (Luke)

5. SK 5.1 - 0121: Hà Bích Huân (Lina)

6. SK 4.2 - 1020: Lê Gia Hân (Sophia)

7. ELE 2.1 - 0121: Võ Lê Quỳnh Anh (Tiffany)

8. SK 1.4 - 0321: Trần Nguyễn Băng Châu (Queen)

9. SK 4.1 - 0121: Nguyễn Đỗ Nhật Minh (Dylan)

10. KD 2.2 - 1021: Nguyễn Bùi Phương Linh (Linda)

11. KD 1.2 - 1220: Vũ Châu Phương (Cat)

12. KD 2.3 - 1120: Nguyễn Nhật Quang (Peter)

13. KD 2.4 - 1220: Nguyễn Minh Hùng (Genger)

14. KD 3.1 - 1020: Trần Bảo Long (Bin)

15. SK 3.2 - 0121: Lê Hiển Khang (John)

16. SK3.1 - 0121: Huỳnh Đức Thành (Tim)

17. Mindset A: Lê Ngọc Vân Khánh (Lina)

18. Mindset B: Lê Khánh Dũng (Jack)

19. SK 1.1 - 1.8: Huỳnh Trịnh Khánh Trang (Clara)

20. SK 4.3 - 1020: Nguyễn Thành Trung (Harry)

21. SK 3.3 - 0321: Nguyễn Lê Khánh Ngọc (Oggy)

22. SK 6.1 - 0321: Nguyễn Phúc Quý Khang (Peter)

23. SK 0.1 - 0121: Lê Đình Nguyên (Nick)

iYes chúc mừng các bạn đã được các thầy cô giáo của mình vinh danh. Và các bạn học viên khác hãy cùng cố gắng hơn nữa để trở thành các tên được cái thầy cô của mình chọn nhé! 

0236.3626.626