iYes' face | Gương mặt iYes tháng 1/2021

iYes' Face là góc vinh danh dành riêng cho các học viên của iYes theo mỗi tháng. Với 3 tiêu chí được chọn ra:

- Hoàn thành bài tập về nhà đầy đủ

- Có cố gắng trong học tập

- Giúp đỡ bạn bè trong lớp

iYes' Face tháng 1/2021 đã gọi tên những học viên sau:

1. Đoàn Bích Quân (Hannah) - SK0.1

2. Phạm Khánh Ngọc (Moon) - SK0.2

3. Quản Lam Khanh (Carol) - SK1.1-1.8

4. Nguyễn Phan Minh Anh (Rose) - SK2.1

5. Huỳnh Đức Thành (Tim) - SK3.1

6. Trần Lê Ngân Khánh (Hanah) - SK3.2

7. Mai Văn Minh (Tom) - SK4.2

8. Mai Trần Bảo Trung (Danny) - SK4.3

9. Nguyễn Thanh Thảo (Tina) - SK5.3

10. Nguyễn Lê Ngọc Diệp (Green) - SK5.4

11. Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (Jenny) - SK6.2

12. Phan Phương Nhi (Sue) - ELE2.1

13. Nguyễn Ngọc Trâm (Lucy) - ELE3.1

14. Lê Thiên Di (Jena) - SK1.1

15. Thái Hòa (Kevin) - KD1.2

16. Trương Quốc Phong (Win) - KD2.2

17. Phạm Quỳnh Nguyên (Mary) - KD2.2

18. Hoàng Mai Khôi (Anna) - KD2.3

19. Phan Ngọc Quốc Thành (Win) - KD2.4

20. Phạm Hồ Yến Nhi (Nina) - KD3.1

21. Nguyễn Hoài bảo Trân (Lucy) - Mindset A

22. Phan Xuân Thùy Dung (KeyLee) - Mindset B

iYes chúc mừng các bạn đã được các thầy cô giáo của mình vinh danh. và các bạn học viên khác hãy cùng cố gắng hơn nữa để trở thành các tên được cái thầy cô của mình chọn nhé! 
0236.3626.626